Recensies

Concertbezoek, museumbezoek, het lezen van een boek.
Altijd vind je er wel iets van.
Ook ik heb zo mijn mening.
Soms verwerk ik die tot een recensie, is het niet op verzoek dan wel omdat ik er enige tekst aan wilde wijden.