Zaak Julio Poch

Voormalig Transavia-captain Julio Poch werd in september 2009 in Spanje aangehouden en vervolgens uitgeleverd aan Argentinië op verdenking van medeplichtigheid aan zogenaamde ‘dodenvluchten’. Van begin af aan heeft deze zaak mijn interesse gehad.

Het eerste artikel, een duoproductie met Edwin Koopman, maakt duidelijk dat de getuigen à charge zich in hun eerste verklaringen vooral hebben gebaseerd op interpretaties. Het tekstdeel ‘Getuigen nuanceren verklaringen over dodenvluchten’ is van mijn hand, het andere schreef Koopman. Naar aanleiding van dit artikel dreigde Liesbeth Zegveld, de advocaat van deze getuigen, ermee een klacht in te dienen bij de Raad voor de Journalistiek in geval Trouw nogmaals een publicatie met een dergelijke strekking zou doen.

Het tweede artikel schreef ik naar aanleiding van mijn bezoeken aan Julio Poch in de gevangenis in Marcos Paz. Het geeft niet alleen een indruk van de sfeer waarin de voormalige Transavia-gezagvoerder al die jaren zat opgesloten. Hij komt ook zelf aan het woord en doet een aantal uitspraken die nog nooit eerder in de media zijn verschenen. In de overige artikelen volg ik het proces, het laatste betreft een recensie van het boek dat het advocatenechtpaar Knoops over deze zaak schreef. In de columns becommentarieer ik de zaak.

WAT ZEI PILOOT POCH PRECIES TIJDENS ETENTJE

JULIO POCH HOOPT OP BETER RECHTSSYSTEEM IN ARGENTINIE

WAAR STAAN WE NU IN DE ZAAK VAN JULIO POCH

EEN KLEIN ORANJE LAMPJE BOVEN ZAAK JULIO POCH

DE DUBIEUZE ROL VAN DE NEDERLANDSE STAAT IN DE ZAAK JULIO POCH

DEFINITIEVE VRIJSPRAAK ‘COMPLETE OPLUCHTING’ VOOR JULIO POCH