Rouwverwerking

Een verlieservaring verlangt rouw.
Rouw is een gezonde reactie op een ongezonde situatie.

De eerste twee artikelen zijn geheel gewijd aan dit gevoelige onderwerp.

ROUWKOST

ROUW BIJ HULPVERLENERS

Candle © David Monje davidmonje, CC0, via Wikimedia Commons

WELKOM THUIS
In dit artikel is de focus gericht op palliatieve zorg met aandacht voor alle voorkomende thuisplaatsen.

VLOEK OF ZEGEN
Aan de hand van enkele Bijbelse verhalen ga ik in op de impact van vloek en zegen: kan de vloek uiteindelijk ook de zegen zijn?

OVER TROOST GESPROKEN
Voor  het blad Wisselwerking, een uitgave van de Nierpatiënten Vereniging Nederland, schreef ik een aantal jaren de rubriek Levensbeschouwelijk. Het is zeker ook lezenswaardig voor mensen die geen nierziekte hebben en eveneens verlangen naar troost.

BERMMONUMENTEN, MOOI RITUEEL OF OVERLAST
In dit artikel dat in NRC Next verscheen, wordt stilgestaan bij bermmonumenten.

VERDER LEVEN NA MH17
Dit voor Up in the Sky geschreven artikel, is meer dan een recensie over het boek Zoals vogels vliegen – Het bewogen bestaan van twee zusjes na MH-17. Het biedt een indruk van hoe de beide zussen zich staande hielden na deze grote ramp in hun leven.

HET EINDE VAN EEN VLIEGERSDROOM
Ook nu weer houdt dit voor Up in the Sky geschreven artikel meer in dan enkel een recensie over het boek Nooit meer vliegenHoe een vliegtuigongeluk de droom van een vader en zoon verwoest. Bij het schrijven ervan kwam mijn bekendheid met zowel de luchtvaartwereld als rouwverwerking mij goed van pas.

Klik hier voor het boek Mijn liefde kent geen dood