Patiënten

Eerder in mijn beroepsleven werkte ik in het ziekenhuiswezen op afdelingen waar de meeste mensen het liefst met een grote boog omheen lopen. Denk maar aan cardiologie, oncologie en dialyse.
Er zijn patiënten die ik nooit meer zal vergeten. Of liever gezegd, die een onuitwisbare indruk op me hebben gemaakt. Het respect dat ik voor hen heb betekent onder meer dat ik geen namen noem en sommige details enigszins heb veranderd.
Enkele columns betreffen vrienden van mij die ook patiënt werden. De wantoestanden die helaas in de intramurale gezondheidszorg kunnen optreden, komen hier schrijnend aan het licht.