Opinie

Er is nieuws dat indruk maakt, dat raakt. Toch zet dat mij doorgaans niet aan tot het schrijven van een opiniërend stuk.
Als ik denk iets te kunnen toevoegen aan de reacties van anderen, grijp ik soms naar mijn pen. Bijvoorbeeld aangaande verkwanseling van de natuur, het vluchtelingenvraagstuk of de discussie over Zwarte Piet.
Ook kan ik ageren tegen onrecht.
En zo is er nog wel meer waarover ik niet zwijgen kan.