Nierziekte

Een chronische ziekte zet iemands hele leven op zijn kop. Dikwijls volgt confrontatie met:

  • extreme vermoeidheid
  • seksualiteitsproblemen
  • een veranderd uiterlijk
  • arbeidsongeschiktheid
  • het verlies van contacten

Specifiek voor patiënten van wie de nieren nauwelijks of niet meer functioneren is de nierfunctievervangende therapie in de vorm van hemodialyse, peritoneaaldialyse of niertransplantatie.
Verder zijn de leefregels kenmerkend waaraan de patiënt zich met een ijzeren discipline moet houden.
Tot slot is er het feit dat een nierpatiënt binnen enkele dagen overlijdt als de behandeling wordt gestaakt.

Leeskost voor patiënten en hun naaststaanden:

VOCHTBEPERKING ALS DWANGBEVEL

WEL OF GEEN NIERTRANSPLANTATIE

ORGAANDONATIE

STOPPEN MET DIALYSE

Leeskost voor hulpverleners:

ACCEPTATIE

THERAPIEONTROUW ALS UITDAGING VOOR DE ZORG

Klik hier voor het Leerboek Dialyseverpleegkunde

© Lieneke Koornstra