Voer voor hulpverleners

Hulpverleners willen de beste zorg voor de patiënten. Daarin komen ze niet alleen de patiënten tegen maar ook zichzelf en de organisatie waarin zij werken.

Omdat ik het van wezenlijk belang acht daar niet zorgeloos aan voorbij te gaan, schreef ik in relatie hiermee verschillende artikelen..

ROUW BIJ HULPVERLENERS

ACCEPTATIE

THERAPIEONTROUW ALS UITDAGING VOOR DE ZORG

RARE SNUITERS DIE HULPVERLENERS

HANDEL IN GEZONDHEID EN WELZIJN

MAG-U-TJES

Steeds worden er weer nieuwe methodieken ontwikkeld om naar mensen te kijken dan wel om hen naar zichzelf te laten kijken. Ook ‘goud van oud’ wordt soms opgegraven.
Het door de Native American ontwikkelde pijlenmodel leerde ik kennen dankzij Nick Hedley, een leermeester aan het Instituut voor Psychosynthese. Nick kreeg het model op zijn beurt aangereikt van SwiftDeer..
Omdat het model een leuke en tevens vruchtbare manier is om met jezelf of met cliënten aan het werk te gaan, heb ik er met veel plezier onderstaand artikel aan gewijd.

DE PIJLEN OP JE BOOG

© Lieneke Koornstra