Over mij

Leuk dat u meer over mij wilt weten!
Natuurlijk pas ik, evenmin als u, niet op een A4-tje.Lieneke1_klein_zw p

Alhoewel ik één en ondeelbaar ben, heb ik toch een scheiding aangebracht in mijn werkzaamheden. Ik schrijf én ik geef lezingen, workshops en begeleiding op maat.

Schrijven doe ik over allerlei onderwerpen. Als gevolg van mijn oorspronkelijke beroepsachtergrond heb ik veel gepubliceerd op het gebied van de gezondheids- en welzijnszorg. Later heb ik de kans gekregen om mijn passie voor schrijven te combiMeren met mijn passie voor luchtvaart. Dit heeft onder meer geresulteerd in zowel het schrijven als het redigeren van teksten voor de Farewell-boekenserie. Maar ik schrijf net zo makkelijk over andere onderwerpen, variërend van natuur tot burgerinitiatieven en van stedenbouw tot huis- en plaagdieren. Daarbij ga ik graag op onderzoek uit zodat onderbelichte zaken de noodzakelijke aandacht kunnen krijgen. Natuurlijk ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

Lezingen, workshops en begeleiding verzorg ik zowel voor hulpverleners als patiëntengroepen. De kennis van een professional weet ik te combineren met het invoelingsvermogen van een ervaringsdeskundige. Waar het gaat om productdenken ben ik ervan overtuigd dat binnen de dienstverlenende sector altijd sprake is van een coproductie.

Het samenspel van mijn activiteiten vertaalt zich in Zorg voor taal & Taal voor zorg.

Kernwoorden die bij mij passen zijn luisteren en inleven, breed geïnteresseerd, zoeken naar verbanden, gaan voor diepgang en kwaliteit, gezond kritisch en integer, maatwerk.