Burgerinitiatieven

Een authentieke drang om de samenleving wat mooier te maken. Wat er ook gebeurt, er zijn altijd mensen die erin geloven dat het kan. Ze zoeken het onder andere in zorg voor elkaar, duurzaamheid, sport, muziek, samen delen. Positieve publiciteit is voor hen van groot belang. Hoe meer mensen immers aan het project deelnemen of het sponsoren, hoe groter de kans op succes.

In de onderstaande artikelen laat ik enkele mensen aan het woord die zich op de één of andere manier sterk maken voor iets. Dat hierbij verschillende belangen in het geding kunnen zijn, komt duidelijk naar voren in het artikel Hiphoppen in het Flevopark. Dat mensen met elkaar willen gedenken en herdenken, is voelbaar in het artikel Open Joodse huizen en huizen van verzet.
Geheel onderaan een artikel over de gebiedsmakelaar die een verbinder is tussen burgers, overheden, ondernemers en belangenorganisaties bij initiatieven ter buurtverbetering.

KROM IS HET NIEUWE RECHT

1+1=3

HIPHOPPEN IN HET FLEVOPARK

OPEN JOODSE HUIZEN EN HUIZEN VAN VERZET

DE SAMENLEVING DRAAGT VEEL IN ZICH

WORMENHOTELS ALS VRUCHTBARE UITKOMST VOOR GFT

FIETSERS, DOEN JULLIE MEE

SCHUUR VOOR VERBONDENHEID EN NATUUR

Janine Hogendoorn, initiatiefneemster fietsstimuleringsproject
Ring-Ring © Kees Hoogeveen

JE MOET HET SAMEN MAKEN

MUZIEK VOOR EEN BETERE TOEKOMST

DUBBEL GENIETEN VOOR LIEFHEBBERS VAN KLASSIEKE MUZIEK

HET BLAUWE HUIS

WELKOM BIJ DE FLOATING POETRY ROOM

STEUNTJE IN DE RUG ZEER WELKOM

IDEEËN REALISEREN VAAK KWESTIE LANGE ADEM

Dubbel genieten van klassieke muziek met Yukiko Hasegawa
© Theo van ’t Hert