Groen

Waaraan ik denk bij groen? Aan het groen van de natuur.
Volgens de Amsterdamse stadsecoloog Anneke Blokker kan een stad niet zonder groen. Bermen worden bewust ingezaaid met bloemen. Dat trekt bijen en andere insecten en daar komen dan weer vogels op af.

In Amsterdam komen wel tienduizend diersoorten voor. Dat is bijzonder voor een grote stad.
Merkwaardig genoeg schaart de Amsterdamse gemeente sportvelden ook onder groen, zelfs als die van plastic zijn. Van materiaal dus dat het een merel onmogelijk maakt om een worm uit de grond te trekken.
Op die manier kan ik nog wel wat groene natuur bedenken. Groene zitbankjes. Groene afvalbakken. Groene ballonnen. Groene auto’s. Elektrische auto’s. In alle kleuren, dat spreekt vanzelf.

‘Veranderende leefgewoonten, de groei en drukte van de stad en klimaatverandering, vragen om een nieuwe invulling van het groen in de stad’, vermeldt de Nederlandse hoofdstad op haar website. ‘Het vele groen dat er al is krijgt er nieuwe functies bij voor ontspanning, om in te werken, af te spreken, te sporten, te spelen, om iets te vieren, of om voedsel te verbouwen en over voedsel te leren.’
Met een dergelijk brede invulling kan er veel, heel veel groen worden geofferd om toch voor groen door te gaan.

Het unieke duin- en struingebied van het Amsterdamse Diemerpark kan zo gaandeweg (!) steeds verder worden ingericht als sportpark. Dat diverse vogelsoorten als gevolg van al die sportactiviteiten in het afgelopen jaar niet meer zijn gesignaleerd, ach, geen haan die ernaar kraait. Alhoewel…

Evenals er in een klein Gallisch dorp dapper weerstand wordt geboden door Asterix, Obelix en hun dorpsgenoten tegen de Romeinen, doen de Vrienden van het Diemerpark dit tegen de plannen van de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim om dit park verder te plastificeren in – wat heet – het belang van de sportende IJburgse jeugd. Deze D66-politicus laat zich tot op heden niets gelegen liggen aan eerdere beloftes dat de rest van de gewenste sportvelden op de nieuwe IJburgse eilanden zal worden aangelegd.

Het belang van het Diemerpark met de grootste biodiversiteit van alle Amsterdamse parken, ontgaat deze vertegenwoordigster van ‘de groene realisten’ die in hun partijprogramma toch echt beweren dat ze het bestaande natuurschoon willen behouden en de waarde erkennen van kleinere gebieden dan de Wadden, de Delta en de duinen langs de kust.

Op de website van de Nederlandse hoofdstad is ook te lezen dat de gemeente graag ziet dat haar inwoners zelf aan de gang gaan met groen. Als mogelijkheden worden onder meer genoemd de aanleg van een geveltuin, een daktuin en een groene muur. Dat is natuurlijk prima voor sommige vogels, maar soorten als rietzanger, snor, fitis, putter en ijsvogel behoud je hier echt niet mee.
En wat heb je nou toch aan een geveltuin, daktuin of groene muur als je gewoon lekker in de natuur wilt wandelen?

Met de toekomst van de Loenderveense Plas, een Natura 2000-gebied, is het al niet veel beter gesteld. Het plan is dit fraaie natuurgebied, de enige plek waar de mens sinds jaar en dag niet mag varen en zwemmen, op te offeren aan een snelle vaarverbinding voor sloepen.
Dat levert een half uurtje tijdwinst op voor de booming borrel- en bierboten met Heineken Experience en Striptease aan boord, die na een dagje spelevaren op de Loosdrechtse Plassen willen terugkeren naar het Amsterdamse stadshart voordat het donker valt.

Hoe die snelle vaarverbinding in Het Gooi tot stand gaat komen? Door de nu nog van elkaar gescheiden Loosdrechtse Plassen te verbinden met de plas het Wijde Blik. Daarvoor moet in de Loenderveense Plas een kanaal komen. Het aan de waterkant groeiende riet moet daarbij plaatsmaken voor een ruim twee meter hoge dam die parallel aan de Horndijk en Veendijk gepland staat.
Ook hier dus een nieuwe functie voor het groen. Maar wel code rood voor zeldzame vogels als grote karekiet, zwarte stern, roerdomp en purperreiger die hier nestelen. De mensen die aan deze dijken wonen, krijgen in plaats van hun huidige uitzicht op de weidsheid van het water een soort geluidswal pal voor hun deur.
Natuurlijk duurzaam in aanleg.
En als het toch nieuw functioneel moet zijn: waarom die dam niet meteen voorzien van zonnepanelen en windmolens? Lekker groen allemaal!

Volgens ‘de groene realisten’ van D66 is onze natuur goed voor de economie.
De vraag is hoeveel de natuur ons nog werkelijk waard is. En dat dan niet in de vorm van economie, multifunctionaliteit en verduurzaming, maar op een manier waarop de natuur zelf nog tot zijn recht komt.
Zoals nu nog in het Diemerpark en bij de Loenderveense Plas.
Ik weet dat het een kwestie van perceptie is, maar toch….

Kopfoto: © Leen Pauwels

Loenderveense Plas © Charley Valette
Deel dit artikel: