Spreukenhoek

De spreukenhoek op mijn vorige website werd frequent bezocht. Reden genoeg mijn verzameling voor u niet alleen in ere te houden maar ook regelmatig aan te vullen.

 • Leven is het meervoud van lef.
  (Loesje)
 • Je moet jezelf een wereld scheppen waaraan je je kunt warmen.
  (Souer)
 • Niemand heeft de mens een rozentuin beloofd.
  (Green/Koornstra)
 • Niet de harmonie is het ideaal, maar het kunnen blijven staan in gebrokenheid met een openheid voor het onverwachte en vreemde dat op ons toe kan komen, en wel als uitdaging tot verrijking en vermenselijking.
  (Banning)
 • Alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.
  (de Saint-Exupéry)
 • Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van het licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis.
  (Jung)
 • Een bergbeklimming is ook een hele afdaling.
  (Koornstra)
 • Als je niet bereid bent een berg te beklimmen zal je nooit van het uitzicht genieten.
 • Als je de lat te hoog legt, kun je er nog altijd onderdoor lopen.
  (Loesje)
 • Er zijn geen feiten, er zijn interpretaties.
  (Feuerbach)
 • Als er geen hout is, dooft het vuur.
  (Spreuken)
 • Pluk de dag voordat je in een vaas eindigt.
  (Loesje)
 • Als je wilt dat een boom groeit, moet je niet aan zijn blaadjes trekken.
  (Van Rossum)
 • Een boom reikt met zijn takken naar de hemel maar staat met zijn wortels in de grond.
  (Koornstra)
 • Blijf vertrouwen in de mens zoals je blijft vertrouwen in de natuur als je middenin de woestijn een heel klein bloempje ziet bloeien.
  (Bosmans)
 • Veronderstel het goede in je medemens. Heb je bewijzen voor het tegendeel, twijfel dan aan je bewijzen.
  (Sanders)
 • In de Ik-Gij-relatie kan en mag ruimte bestaan tussen mij en de ander, een ruimte waarin het wezenlijkste en het diepste in de ene mens luistert naar het wezenlijkste en diepste in de andere mens.
  (Buber/Hillesum)
 • Elk moment is het laatste moment en elk moment is een wedergeboorte.
  (Hillesum)
 • De utopisten van vandaag zijn de realisten van morgen.
  (Erika Mann)
 • Een mens kan geen invloed uitoefenen op het weer. Maar als er een frisse wind opsteekt, heb je wel de keus je daarin te manifesteren als een dwarrelend blad óf als een vogel die op eigen vleugels vliegt.
  (Koornstra)
 • Ofschoon ik het met mijn ogen niet kan zien, vertrouw ik dat de stroom weet waar hij naartoe gaat.
  (Bach)
 • Als een kat erover nadacht, kwam ie nooit op z’n pootjes terecht.
  (Huinck)
 • Geen tijd voor bezinning hebben is geen tijd hebben om te kijken waar je heengaat, omdat je het te druk hebt met er te komen.
  (Koornstra)
 • Wat ik niet kan veranderen hoop ik te aanvaarden. Voor wat ik wél kan veranderen hoop ik de moed te hebben dat te doen. Ik hoop de wijsheid te hebben het onderscheid te kunnen vaststellen.
  (Ten Holt)
 • We leven ons leven naar voren, maar begrijpen het door terug te kijken.
  (Kierkegaard)
 • In de puinhopen van het verleden liggen vaak ook de parels van de toekomst verborgen.
  (Van Tilt)
 • Je moet eerst iets vastgehouden hebben om het los te kunnen laten.
  (Koornstra)
 • Rouw heeft te maken met liefde en verbondenheid.
  (Keirsen)
 • Elk afscheid betekent een herinnering.
  (Dali)
 • Soms moet je afscheid nemen van iets of iemand om te voorkomen dat je afscheid neemt van jezelf.
 • Zeg geen ja tegen iets of iemand als dat een nee voor jezelf inhoudt.
  (Koornstra)
 • Wacht niet met genieten tot later, want als later eerder komt, ben je te laat!
 • Sommige vragen zijn zo goed dat het jammer zou zijn ze met een antwoord te verknoeien.
  (Mulisch)
 • Je kunt alleen een vraag stellen als je zelf al een idee hebt van het antwoord.
  (Heidegger)
 • Zou je de Grand Canyon beschermen tegen de storm, dan zou je nooit de schoonheid van hun groeven zien.
  (Kübler Ross)
 • Als we vlinders willen zien zullen we rupsen moeten verdragen.
 • Op wezenlijke punten in het leven moet je rechtop blijven staan. Ook als je alleen staat.
  (Wiegel)
 • Als je denkt dat je te klein bent om invloed te hebben, heb je waarschijnlijk nog nooit de nacht doorgebracht met een mug in je kamer.
 • Je kunt geen veldslag winnen als je denkt dat je er belachelijk uit ziet op een paard.
 • Als je je hoofd nooit eens laat hangen, kun je het ook nooit opheffen.
  (Koornstra)
 • Als je luistert naar je pijn, kan die je bondgenoot worden.
  (Huinck)
 • Tijgers zullen een andere verhaal vertellen over de jacht dan jagers.
  (Afrikaans spreekwoord)
 • Teveel zonneschijn in het leven maakt een woestijn.
 • Waar zon is is schaduw, waar schaduw is is zon. Hoe feller de zon, hoe scherper de schaduw.
  (Koornstra)
 • Geen mens kan duizend dagen achtereen ongestoord van geluk genieten, zoals bloemen ook geen duizend dagen blijven bloeien.
  (Tseng Kuang)
 • Je komt nooit op je bestemming als je alleen maar op zonnige dagen reist.
 • Hoe moeilijk ervaringen ook zijn, zij maken deel uit van de waarheid die je zoekt.
 • Ervaring is niet dat wat je overkomt, ervaring is wat je doet met wat je overkomt.
  (Huxley)
 • De jaren leren ons veel dat de dagen niet begrijpen.
 • Wie niet kan vergeven blijft een gevangene van het verleden en komt niet vooruit in de toekomst.
  (Sajidah Abdus Sattar)
 • Vergeven is tweemaal beminnen.
 • Wie zichzelf kent, veroordeelt niemand.
 • Het kwade is het goede dat zijn vorm nog moet vinden.
  (Sanders)
 • Zoek naar oplossingen in plaats van naar schuldigen.
 • Als je zoekt naar het goede in anderen, ontdek je het beste in jezelf.
  (Walsh)
 • De mens is geboren om het leven te vieren.
  (Dagblad Trouw)
 • Als je doet wat je leuk vindt hoef je nooit te werken.
  (Gandhi)
 • Ongeluk zit in een klein hoekje. En geluk dus in de rest van de wereld.
  (Loesje)
 • Een mens kan op aarde ten volle leven als hij in hoofd en hart een stukje hemel heeft.
 • Onder de hemel is men thuis. Op iedere plek van de aarde is men thuis, wanneer men alles in zich draagt. Men moet zichzelf tot vaderland zijn.
  (Hillesum)
 • De nacht verbergt een wereld, maar onthult een heelal.
  (Perzisch spreekwoord)
 • Je duistere kant wil ook het licht zien.
 • Het was zo donker dat ik overal lichtpuntjes zag.
  (Loesje)
 • Wie licht wil geven moet het branden verdragen.
 • Bomen vragen zich nooit af, waarom hun takken hen zo dwarsbomen.
 • Het geloof is de vogel, die het licht voelt en zingt, als de dageraad nog donker is.
  (Tagore)
 • Zolang je in je hart een groene tak bewaart, zullen zangvogels zich daar nestelen.
 • Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis.
  (Einstein)
 • Hou vast aan dromen, want als dromen sterven is het leven als een vogel met een gebroken vleugel, die niet kan vliegen.
 • Als je wilt dat je dromen werkelijkheid worden, word dan wakker.
  (Van Rossum)
 • Nooit vliegt een vogel te hoog, als hij maar met eigen vleugels vliegt.
 • Hoog vliegen begint met je vleugels uit te slaan.
  (Inspiration Art)
 • Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist.
  (Finkers)
 • Wonderen zijn niet in tegenspraak met de natuur. Ze zijn slechts in tegenspraak met wat we over de natuur weten.
  (Augustinus)
 • Geniet van de schoonheid van de gewoonheid.
  (Long)
 • Onze gedachten zijn als de vele zaden die een boom voortbrengt. We kunnen veel grootse ideeën hebben, maar alleen als ze genoeg zorg en zonlicht krijgen, groeien ze op tot een grootse realiteit, als een grote boom en uiteindelijk een nieuw bos.
  (Inspiration Art)
 • Zeg ‘zo is het’ en het is gelijk anders.
  (Van Rossum)
 • Ieder schept z’n eigen werkelijkheid.
  (Huinck)
 • Jij hebt de dingen niet nodig om te kunnen zien, de dingen hebben jou nodig om gezien te kunnen worden.
  (Schippers)
 • En dikwijls is het zo dat de gedachten ons hebben in plaats van dat wij ze hebben.
  (Bohm)
 • Wat jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen. Iedereen weet namelijk hoe hij die van een ander moet oplossen.
 • Het leven is net ganzenborden. Je kunt steeds weer opnieuw beginnen, tenzij je in de put blijft zitten.
 • Als je uit een kuil wilt komen, moet je eerst stoppen met graven.
 • Wie met mensen omgaat als met pionnen, ziet spoedig dat zijn schaakbord leeg is.
 • Je leert de mensen pas goed kennen als je een keer echte ruzie met ze gemaakt hebt. Pas dan kun je hun karakter beoordelen.
  (Frank)
 • Bij juiste beslissingen zijn er geen verliezers maar enkel winnaars.
 • Wat de rups het einde van de wereld noemt, noemt de Meester een vlinder.
  (Bach)
 • De waarheid heeft niets te maken met het aantal mensen dat van haar overtuigd is.
 • Wie de waarheid zoekt, moet die ook kunnen verdragen.
 • Het is een algemeen heersende dwaling veel te veel waarde aan de mening van anderen te hechten.
  (Schopenhauer)
 • Uit de botsing van meningen komt de waarheid naar voren.
 • Van de mening van anderen afwijken wordt voor een belediging gehouden, want het is de veroordeling van een andermans oordeel.
  (Schopenhauer)
 • Wie het pad van de ander volgt is zelf de weg kwijt.
 • Misschien ben je al zo ver, dat je niet meer weet waar je zoeken moet. Dan komt het vanzelf.
  (Van Rossum)
 • Wat we zien hangt vooral af van wat we zoeken.
 • We zoeken naar antwoorden in ons hoofd. Het lastige is dat daar de grote antwoorden niet zijn.
 • Verloren illusies zijn gevonden waarheden.
 • Staar je niet blind op een deur die gesloten blijft, kijk om je heen naar een deur die openstaat.
  (Keller)
 • Wacht niet tot de wereld jou ontdekt, ontdek zelf de wereld.
  (Wilde)
 • Het is een beproeving als de dingen in elkaar storten, maar ook een soort genezing.
  (Chödrön)
 • Golven kun je niet tegenhouden, maar je kunt leren surfen.
  (Goldstein)
 • Iedereen heeft een eigen oceaan over te steken.
  (Earhart)
 • Er zijn geen onbuigzamere tralies dan maatstaven.
 • Mens durf te leven, is mens durf te veranderen.
 • Wie zich nooit verplaatst, zal nooit op iemands tenen staan.
 • Wie op zijn tenen staat, staat niet lang.
 • Men struikelt niet over een berg, maar over een steen.
 • Als een vis naar de zee gaat kijken, leeft hij niet lang meer.
  (Van Rossum)
 • Al is een vis maar een vis, daarom zwem jij nog niet beter.
 • Een hoogstaand mens staat nooit op een voetstuk.
 • De mens is de mens gegeven om elkaar te voltooien, niet om elkaar af te maken.
 • Wie boven discriminatie en hokjesgeest uitstijgt zal de mysterieuze verbondenheid van alle dingen ervaren.
  (Lao Tse)
 • Wie bommen stuurt, moet geen vredesduiven terugverwachten.
 • Als oorlog vrede sluit, sluit vrede dan de oorlog?
  (Van den Dobbelsteen)
 • Oog om oog maakt iedereen blind.
  (King)
 • De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.
  (Gandhi)
 • Schuld zoeken is alleen nuttig als dat het leven zou kunnen veranderen.
 • Leer van de fouten van anderen. Je hebt niet genoeg tijd om ze allemaal zelf te maken.
 • Je boekt vooruitgang wanneer iedere fout een nieuwe is.
 • Naast de kunst van het doen is er de kunst van het laten; de kunst te laten rusten wat er niet toe doet.
  (Yutang)
 • Door genegenheid breng je mensen op andere gedachten, niet door woede.
  (Dalai Lama)
 • Moed is niet de afwezigheid van angst, het is het in je broek doen en toch doorgaan.
 • Er is lef voor nodig om donker te zijn en over het donker licht te laten komen: dan wordt zichtbaar hoe donker het eigenlijk is.
  (Van Rossum)
 • Wij zien de dingen niet zoals ze zijn. Wij zien de dingen zoals wij zijn.
 • De eerste stap om begrepen te worden is je in de ander verplaatsen.
 • Wie de mens in zichzelf heeft begrepen, begrijpt alle mensen.
  (Zweig)
 • Als je altijd doet wat je altijd hebt gedaan, zal je altijd krijgen wat je altijd hebt gekregen.
 • Wat je afdwingt keert zich tegen je.
  (Den Uyl)
 • Als je jezelf wegcijfert, ben je er zelf niet meer bij.
  (Koornstra)
 • Verantwoordelijkheid is niet deelbaar maar wel vermenigvuldigbaar.
  (Westerbeek)
 • De echte ontdekker is niet degene die nieuwe landen vindt, maar degene die met andere ogen kijkt.
  (Proust)
 • Soms moet je even stilstaan om verder te komen.
  (Loesje)
 • Als alles tegen lijkt te zitten, bedenk dat dat een vliegtuig opstijgt tegen de wind in en niet met de wind mee.
 • Ook tegenwind gaat liggen.
  (Bond zonder Naam)
 • Niet alleen belangrijk is de weg die je gaat maar ook het spoor dat je achterlaat.
 • Het leven is wat je overkomt terwijl je druk bezig bent andere plannen te maken
  (Lennon)
 • Mensen die het nieuwsgierigst zijn naar de beweegredenen van anderen, weten veelal het minst af van hun eigen hart.
  (Buddingh)
 • De toekomst is niet wat er gaat gebeuren, maar wat wij zullen doen.
 • Het geheim van geluk is vrijheid. Het geheim van vrijheid is moed.
  (Thucydides)
 • Pas als je de moed toont je weg te gaan, toont de weg zich aan jou.
 • Moslim, Christen, Atheïst: we delen allemaal dezelfde hemel: die ozonlaag met dat gat erin.
  (Loesje)
 • Als je niet kunt delen kun je ook niet vermenigvuldigen.
 • Als alles om geld draait ben je arm.
 • Het motto van het leven is: geef en neem. Ieder mens moet een gever en een ontvanger zijn. Wie niet beiden is, is een onvruchtbare boom.
  (Buber)
 • Mensen zijn als diamanten: ook zij hebben licht en ruimte nodig om te kunnen stralen.
 • Eén druppel vreugde die je schept kan zeeën van negativiteit transformeren.
 • Liefde, humor en geduld zijn de vleugels waarmee je over alle oceanen komt.
  (Magee)
 • Geduld is een boom waarvan de wortel bitter is en de vruchten zoet zijn.
 • Geduld is de bereidheid om in het nu te zijn zoals het op dat moment is.
 • Als je altijd achterom blijft kijken, zie je nooit de zon opkomen.
 • Ook langs platgetreden paden valt dikwijls nog een heleboel te zien.
  (Buddingh)
 • Wie in zijn hart ruimte maakt voor anderen zal altijd overal onderdak vinden.
 • De wereld heeft genoeg te bieden voor ieders behoefte, maar niet voor ieders begeerte.
  (Gandhi)
 • Een schip hoeft maar één graad uit de koers te gaan om in een andere haven uit te komen.
 • Het leven wacht altijd tot de situatie kritiek is om zich van zijn beste kant te laten zien.
  (Coelho)
 • Je moet zeilen met de wind van vandaag. De wind van gisteren duwt je niet vooruit, de wind van morgen waait misschien niet.
 • Men is nooit te oud om iets af te leren.
  (Buddingh)
 • Hoe hoger je vliegt, hoe kleiner je lijkt voor mensen die niet kunnen vliegen.
  (Nietzsche)
 • Verloren illusies zijn gevonden waarheden.
 • Liefde maakt blind, jaloezie maakt ziende.
  (Tas)
 • Argumenten moet je niet tellen, maar wegen.
  (Cicero)
 • Nieuwe bezems vegen schoon, oude bezems kennen alle hoekjes.
 • Gezond verstand is de collectie vooroordelen die je verzameld hebt voordat je achttien was.
  (Einstein)
 • Elkaar kennen wil niet zeggen alles van elkaar weten, maar met vertrouwen in elkaar geloven.
 • Liefde is geen zelfstandig naamwoord maar een werkwoord.
 • De neiging om in anderen het goede te zien, getuigt van een goed hart.
 • Schijn bedriegt soms zo zeer dat je zou willen dat mensen, net als verpakte levensmiddelen, voorzien waren van een etiket met ingrediënten.
  (Hudson)
 • Slechts wanneer het schip vergaat ziet men wie kan zwemmen.
  (Goethe)
 • Luisteren is echt heel iets anders dan wachten tot de ander uitgesproken is.
 • Het grootste probleem van communicatie is dat we niet luisteren om te begrijpen maar om te antwoorden.
  (365 dagen succesvol)
 • In een waardevol gesprek is spreken het gevolg van luisteren.
 • Een debat is meestal een verhit gesprek, waarbij twee mensen tegen elkaar praten en naar zichzelf luisteren.
  (Buddingh)
 • Een zwak argument vereist veel overredingskracht.
  (Protagorus)
 • Veel over jezelf praten kan ook een manier zijn om jezelf te verbergen.
  (Nietzsche)
 • Beter onvolmaakt en echt, dan gemaakt volmaakt.
 • Bevrijding is het vinden van vrijheid in beperking en volmaaktheid in onvolmaaktheid. Het is de vrijheid om precies te zijn zoals we zijn.
 • Het mooiste wat je kunt worden is jezelf.
 • Je mist zoveel plezier door niet om jezelf te lachen.
  (Duncan)
 • Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen.
  (Loesje)
 • Niemand kan maken dat je je minderwaardig voelt zonder jouw toestemming.
  (Roosevelt)
 • Liever eigenwijs dan helemaal geen zelfvertrouwen.
  (Loesje)
 • Soms moet je een strijd meer dan eens uitvechten om hem te winnen.
  (Thatcher)
 • Slechts diegene mag slopen die iets beters kan bouwen.
  (Gandhi)
 • Piekeren berooft morgen niet van zijn zorgen, het haalt alleen de kracht uit vandaag.
  (Cronin)
 • Piekeren is als schommelen. Je bent wel bezig maar je komt niet van je plaats.
 • Wie op wraak zint, houdt zijn eigen wonden open.
 • Slechte gewoonten proberen onze aandacht te vestigen op een deel van ons leven dat niet tot bloei is gekomen, of onuitgesproken is gebleven.
  (Stone)
 • Wie een fout maakt en die niet herstelt, begaat er nog een.
 • Als je droomt van de persoon die je zou willen zijn, verkwist je de persoon die je bent.
 • Neem je dromen mee de dag in.
  (Loesje)
 • Stormen doen eiken dieper wortelen.
  (Herbert)
 • Onze weg voert niet over zacht gras; het is een bergpad, bezaaid met stenen. Maar het gaat omhoog, voorwaarts, naar de zon.
  (Westheimer)
 • Wees niet bang om grote stappen te zetten. Je steekt een kloof niet over met twee kleine sprongetjes.
  (Lloyd George)
 • Ieder mens wordt twee keer geboren. De eerste keer uit de moeder, de tweede keer uit zichzelf.
  (Hertmans)
 • Je ontdekt geen nieuw land als je de kust niet heel lang uit het oog durft te verliezen.
  (Gide)
 • In een dwarsstraat kom je vaak de mooiste dingen tegen.
  (Loesje)
 • Logica voert je van A naar B, verbeelding brengt je overal.
  (Einstein)
 • De overtuiging van vandaag kan de gevangenis van morgen worden.
  (Moerland)
 • Een kooi is een kooi, al zijn de tralies van goud.
 • Het polshorloge is de handboei van de tijd.
  (Von Radecki)
 • Het belangrijkste van de muziek staat niet in de noten.
  (Mahler)
 • Verwondering vormt de basis van alle kennis.
  (Hesche)
 • Als je de sleutel tot bevrijding zoekt is er goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is: er is helemaal geen sleutel tot bevrijding. Het goede nieuws is: de deur staat altijd open.
 • Verlies nooit het vertrouwen in de waarheid.
  (Dalai Lama)
 • Als je zorgt voor de middelen, zal het doel wel voor zichzelf zorgen.
  (Gandhi)
 • Bestaan is een feit, leven een kunst.
 • Je kunt niet in een volgend hoofdstuk aan je leven beginnen als je het vorige hoofdstuk blijft herhalen.
 • Vooruit wordt bepaald door welke kant je opkijkt.
  (Loesje)
 • Alle beschrijvingen in de werkelijkheid zijn tijdelijke veronderstellingen.
  (Boeddha)
 • Het leven is soms net een zandloper. Af en toe moet je het op zijn kop zetten.
  (Loesje)
 • Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt.
  (Cruijff)
 • De oplossing bestaat in de verandering van onze gewoonten, vooral van onze mentale clichés.
  (Chödrön)
 • Bescheiden twijfel wordt wel het kenmerk van de wijzen genoemd.
  (Shakespeare)
 • Twijfel is het instrument dat het menselijke karakter vormt.
  (Hugo)
 • Het heeft iets paradoxaals om volmaakt zeker te willen zijn in een wereld die zich juist kenmerkt door tijdelijkheid en vluchtigheid.
  (Watts)
 • Een woord blijft een woord zonder zin als er niets aan wordt toegevoegd.
  (Van Gompel Plinsenga)
 • Dromen worden door iedereen anders gezien.
  (Coelho)
 • Spiritualiteit eindigt zodra de antwoorden bevroren worden.
  (Moerland)
 • Als het dogma sterft wordt het wezenlijke geboren.
 • Elk oordeel is ook maar een mening.
  (Van Beek)
 • We hebben het zo druk met oordelen dat we geen tijd meer hebben voor begrip.
 • Niet oordelen schept ruimte voor de geest.
 • Het is heerlijk rusten in het gras dat je ergens over hebt laten groeien.
  (Buddingh)
 • Geluk is een richting, geen punt.
  (Loesje)
 • Geluk verlangt het vermogen tegen onzekerheid te kunnen.
  (Livingston)
 • Liefde en mededogen zijn geen luxe maar noodzaak. Zonder beide kan de mens niet overleven.
  (Dalai Lama)
 • Gek heeft met liefde te maken. We zeggen niets voor niets ‘ik ben zo gek op jou’.
  (Koornstra)
 • Begrijpen is glimlachen naar de eeuwigheid.
 • Acceptatie is een relatie opbouwen met wat is.
  (Bransma)
 • Een werkelijk groot mens is niet iemand bij wie de ander zich klein voelt. Een groot mens is iemand bij wie een ander zich groots voelt.
 • Slechts in de stilte van liefdevolle aandacht horen we elkaars hartenklop.
 • Wat jij denkt is even waardevol als wat je hier dacht te lezen.