Lezingen & Workshops

Bent u hulpverlener? Patiënt? Directe naaste van een patiënt? Op professionele wijze verzorg ik lezingen en workshops op het gebied van onder meer communicatie, rouwverwerking & herstel, therapie(on)trouw, mantelzorg, seksualiteit, regie & zelfmanagement.
Ook voor u als nabestaande of ex-partner is er een aanbod van workshops op het gebied van hoe nu verder, rouwverwerking & herstel, regie & zelfmanagement.
In overleg kan een lezing of workshop op een specifieke vraag zijn toegesneden.
Iedere lezing of workshop wordt door mij op uitnodiging verzorgd.
 
 
DSCN0355

‘Op onderhoudende, interessante, laagdrempelige wijze en met een vrolijke noot presenteert Lieneke zware thema’s als rouwverwerking bij hulpverleners en therapie(on)trouw.’ Anja van Giels, medisch maatschappelijk werker, Albert Schweitzerziekenhuis.
‘Lieneke staat – bij wijze van spreken – garant voor een geslaagde lotgenotenbijeenkomst, waarin ieder echt aan zijn trekken komt.’ Fons Baeten, eindredacteur van Merg & Been, een uitgave van de CKP – Contactgroep Kahler Patiënten.
‘Met veel plezier en empathie heb ik de presentatie van Lieneke over acceptatie van dialyse gevolgd.’ Pieter de Vries, coördinator peritoneaal dialyse Haga Ziekenhuis.
‘De lezing van Lieneke gaf hoop en verlichting om bewust te worden van je eigen mogelijkheden en gedrag als je chronisch ziek bent en/of beperkingen hebt.’ Ilona Thomassen, voorzitter Nederlandse Vereniging van Posttraumatische Dystrofiepatiënten.