Zaak Julio Poch

Voormalig Transavia-captain Julio Poch werd in september 2009 in Spanje aangehouden en vervolgens uitgeleverd aan Argentinië op verdenking van medeplichtigheid aan zogenaamde ‘dodenvluchten’.
Van begin af aan heeft deze zaak mijn interesse gehad.
Het eerste artikel maakt duidelijk dat de getuigen à charge zich in hun eerste verklaringen vooral hebben gebaseerd op interpretaties.
Het tweede artikel heb ik geschreven naar aanleiding van mijn bezoek aan Julio Poch in de gevangenis in Marcos Paz. Het artikel geeft niet alleen een indruk van de sfeer waarin hij al jaren zat opgesloten. Hij komt ook zelf aan het woord en doet een aantal uitspraken die nog nooit eerder in de media zijn verschenen.

WAT ZEI PILOOT POCH PRECIES TIJDENS ETENTJE

JULIO POCH HOOPT OP BETER RECHTSSYSTEEM IN ARGENTINIË

Julio Poch