Rouwverwerking

Een verlieservaring verlangt rouw. Rouw is een gezonde reactie op een ongezonde situatie.

De eerste twee artikelen op deze pagina zijn geheel gewijd aan dit gevoelige onderwerp.
Het derde richt zich op palliatieve zorg met aandacht voor alle voorkomende thuisplaatsen.
In het vierde artikel wordt aan de hand van enkele Bijbelse verhalen ingegaan op de impact van vloek en zegen: kan de vloek uiteindelijk ook de zegen zijn?
Het vijfde artikel is eerder gepubliceerd in het blad Wisselwerking, een uitgave van de Nierpatiënten Vereniging Nederland, maar is zeker ook lezenswaardig voor mensen die geen nierziekte hebben en eveneens verlangen naar troost.
Het zesde artikel verscheen in NRC Next en staat stil bij bermmonumenten.

ROUWKOST

ROUW BIJ HULPVERLENERS

WELKOM THUIS

VLOEK OF ZEGEN

OVER TROOST GESPROKEN

BERMMONUMENTEN, MOOI RITUEEL OF OVERLAST

Klik hier voor het boek Mijn liefde kent geen dood

Klik hier voor de workshops Rouw & Herstel