Pijlenmodel

Steeds worden er weer nieuwe methodieken ontwikkeld om naar mensen te kijken dan wel naar zichzelf te laten kijken. Ook ‘goud van oud’ wordt soms opgegraven.
Het door de Native American ontwikkelde pijlenmodel leerde ik kennen dankzij een van mijn leermeesters.
Omdat het model een leuke en tevens vruchtbare manier is om met jezelf of met cliënten aan het werk te gaan, heb ik er een artikel aan gewijd dat u hieronder kunt lezen.

DE PIJLEN OP JE BOOG