Opinie

Er is nieuws dat indruk maakt, dat raakt. Toch zet dat mij doorgaans niet aan tot het schrijven van een opiniërend stuk.
Als ik denk iets te kunnen toevoegen aan de reacties van anderen, grijp ik soms naar mijn pen. Bijvoorbeeld aangaande het vluchtelingenvraagstuk, de crash met de Airbus A320 van German Wings of de discussie over Zwarte Piet.
Ook kan ik ageren tegen onrecht.
Bijvoorbeeld als wraakgevoelens de rechtsgang overschaduwen, zoals in de zaak van Julio Poch.
En zo is er nog wel meer waarover ik niet zwijgen kan.

 

Julio Poch