Opinie

Er is nieuws dat indruk maakt, dat raakt. Toch zet dat mij doorgaans niet aan tot het schrijven van een opiniërend stuk.
Als ik denk iets te kunnen toevoegen aan de reacties van anderen, grijp ik soms naar mijn pen. Bijvoorbeeld aangaande verkwanseling van de natuur, het vluchtelingenvraagstuk, de crash met de Airbus A320 van German Wings of de discussie over Zwarte Piet.
Aan zaken als het brievenbustouwtje van Terlouw en het vaasje van Rutte kan ik evenmin voorbijgaan.
Ook kan ik ageren tegen onrecht.
Bijvoorbeeld als wraakgevoelens en koninklijke belangen de rechtsgang overschaduwen, zoals in de zaak van Julio Poch.
En zo is er nog wel meer waarover ik niet zwijgen kan.