Natuur

Oog voor de natuur, natuurlijk.
Als redactielid van IJopener, een buurtkrant voor alle bewoners van de Indische Buurt, het Oostelijk Havengebied en IJburg, gaat mijn aandacht met name uit naar dieren die in deze omgeving voorkomen. Vooral vogels zijn een dankbaar onderwerp.

EEN MEESTER IN IMITEREN

PENDELEN TUSSEN IJBURG EN AFRIKA

EEN ONBEKOMMERDE BRUTALE KWETTERAAR

BURGEMEESTER BUIZERD

IJMEER ZWANENMEER

ZIJN SIERLIJKHEID MAAKT HEM ZO LEUK

EEN LISTIGE LENTEBODE

AMBASSADEUR VAN EEN MOOI LANDSCHAP

TWEE HEEL VERSCHILLENDE VOGELS

EEN ZWARTGEMAAKTE VOGEL

RUIMTE VOOR TROPISCH OGENDE VERSCHIJNING

PUTTER IS DOODGEWONE DISTELVINK

WATERVOGELS-DE MOEITE VAN HET TELLEN WAARD

MUGGENOVERLAST JAARLIJKS TERUGKEREND FENOMEEN OP IJBURG

HELP! EEN SPIN!

Foto: Leen Pauwels